El Curs d'atenció al pacient crònic complex i amb malaltia avançada: visió assistencial i organitzativa pretén oferir una visió actualitzada de les propostes i polítiques d'abordatge i atenció de les persones amb malalties i condicions cròniques complexes.
Aquesta formació permetrà als professionals tenir una visió complerta dels conceptes actuals en relació amb la cronicitat complexa i avançada, així com amb les eines clíniques i organitzatives que pretenen donar-hi resposta.

Has oblidat la teva contrasenya?